Urška Juršev

računovodstvo, davčno svetovanje, kadrovsko delo

Facebook Linkedin

Urška Juršev, univerzitetna diplomirana ekonomistka in davčna svetovalka pri Društvu davčnih svetovalcev Slovenije, avtorica številnih člankov z davčno in računovodsko tematiko v reviji Davčno-finančna praksa, prilogi Svetovalec v reviji Glas gospodarstva, GV in častniku Finance ter sodelavka Davčnega inštituta v Mariboru imam 20 letne izkušnje z vodenjem računovodstva za mala in srednja podjetja in več kot 500 izdelanih zaključnih računov.

  • 6 let sem delala v računovodskem servisu J & M Ribič d.o.o., Maribor
  • 14 let samostojno preko podjetij S & K Company d.o.o. in Urška Juršev s.p.

Sem članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije z opravljenim izpitom za davčno svetovalko in sodelujem kot avtorica strokovnih člankov in priročnikov z družbo Verlag dashofer.

V vseh teh letih, sem se srečala z najrazličnejšimi dejavnostmi in organizacijskimi oblikami, delala sem tudi že za podjetje z geodetskimi storitvami.

Visok strokovni nivo dela zagotavljam z rednimi izobraževanji in pisanji strokovnih tekstov.

Za svoje stranke dajem zmeraj svoj maksimum, hkrati pa jim poskušam kar najbolj poenostaviti in optimirati izpolnjevnaje davčnih in računovodskih obveznosti.

Za svoje delo uporabljam različne računovodske programe, vse z namenom, da se maksimalno približam potrebam stranke.

V zadnjem času se je izkazal kot najbolj vsestranski progam MiniMax od podjetja Saop, ki omogoča kombinirano uporabo pri stranki in računovodskem servisu in se nahaja na spletu.

Tako se lahko optimira delo, saj se podatki vnašajo v evidence samo en krat, stranka pa ima ves čas vpogled v aktualne podatke (terjatve, obveznosti, kazalnike poslovanja, itd.). Hkrati omogoča shranjevanje dokumentacije in ni potrebe po pošiljanju originalov v računovodski servis. Priporočljiv je za vse tiste, ki želijo določene podatke vnašati sami v program in ga uporabljati za npr. fakturiranje ali za pripravo plačilnih nalogov za plačevanje dobaviteljem.